دلار امروز 512,890 ساعت 17:36

قیمت زنده دلار 512,890 ریال امروز پانزده آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 17:36:26 قیمت یورو 551,330 پانصد و پنجاه و یک هزار و سیصد و سی ریال قیمت پوند 634,910 ششصد و سی و چهار هزار و نه صد و ده ریال قیمت آنلاین طلا