دلار امروز 512,730 ساعت 17:39

قیمت زنده دلار 512,730 ریال امروز سیزده آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 17:39:14 قیمت یورو 550,560 پانصد و پنجاه هزار و پانصد و شصت ریال قیمت پوند 633,950 ششصد و سی و سه هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت آنلاین طلا