دلار امروز 512,620 ساعت 17:33

قیمت زنده دلار 512,620 ریال امروز بیست و یک آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 17:33:35 قیمت یورو 549,360 پانصد و چهل و نه هزار و سیصد و شصت ریال قیمت پوند 626,720 ششصد و بیست و شش هزار و هفتصد و بیست ریال قیمت آنلاین طلا