دلار امروز 512,220 ساعت 17:34

قیمت زنده دلار 512,220 ریال امروز هشت آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 17:34:14 قیمت یورو 542,350 پانصد و چهل و دو  هزار و سیصد و پنجاه ریال قیمت پوند 621,280 ششصد و بیست و یک هزار و دویست و هشتاد ریال قیمت آنلاین طلا