دلار امروز 512,080 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 512,080 ریال امروز بیست و دو آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 17:32:11 قیمت یورو 546,460 پانصد و چهل و شش هزار و چهار صد و شصت ریال قیمت پوند 626,510 ششصد و بیست و شش هزار و پانصد و ده ریال قیمت آنلاین طلا