دلار امروز 512,070 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 512,070 ریال امروز شانزده آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 17:31:49 قیمت یورو 548,120 پانصد و چهل و هشت هزار و صد و بیست ریال قیمت پوند 631,700 ششصد و سی و یک هزار و هفتصد ریال قیمت آنلاین طلا