دلار امروز 511,700 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 511,700 ریال امروز بیست مهر هزار و چهارصد و دو ساعت 17:32:01 قیمت یورو 545,540 پانصد و چهل و پنج هزار و پانصد و چهل ریال قیمت پوند 632,070 ششصد و سی و دو  هزار وهفتاد ریال قیمت آنلاین طلا