دلار امروز 510,750 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 510,750 ریال امروز سه آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 17:31:18 قیمت یورو 541,030 پانصد و چهل و یک هزار وسی ریال قیمت پوند 620,400 ششصد و بیست هزار و چهار صد ریال قیمت آنلاین طلا