دلار امروز 510,540 ساعت 17:49

قیمت زنده دلار 510,540 ریال امروز هفده آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 17:49:46 قیمت یورو 545,280 پانصد و چهل و پنج هزار و دویست و هشتاد ریال قیمت پوند 626,600 ششصد و بیست و شش هزار و ششصد ریال قیمت آنلاین طلا