دلار امروز 509,200 ساعت 17:37

قیمت زنده دلار 509,200 ریال امروز هفده دی هزار و چهارصد و دو ساعت 17:37:49 قیمت یورو 557,710 پانصد و پنجاه و هفت هزار و هفتصد و ده ریال قیمت پوند 648,010 ششصد و چهل و هشت هزار وده ریال قیمت آنلاین طلا