دلار امروز 508,880 ساعت 17:35

قیمت زنده دلار 508,880 ریال امروز بیست و چهار آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 17:35:43 قیمت یورو 553,430 پانصد و پنجاه و سه هزار و چهار صد و سی ریال قیمت پوند 634,040 ششصد و سی و چهار هزار وچهل ریال قیمت آنلاین طلا