دلار امروز 508,870 ساعت 17:41

قیمت زنده دلار 508,870 ریال امروز بیست و پنج آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 17:41:09 قیمت یورو 550,410 پانصد و پنجاه هزار و چهار صد و ده ریال قیمت پوند 630,260 ششصد و سی هزار و دویست و شصت ریال قیمت آنلاین طلا