دلار امروز 508,460 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 508,460 ریال امروز شانزده دی هزار و چهارصد و دو ساعت 17:31:51 قیمت یورو 557,100 پانصد و پنجاه و هفت هزار و صد ریال قیمت پوند 647,310 ششصد و چهل و هفت هزار و سیصد و ده ریال قیمت آنلاین طلا