دلار امروز 508,150 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 508,150 ریال امروز دو آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 17:31:24 قیمت یورو 540,080 پانصد و چهل هزار وهشتاد ریال قیمت پوند 620,310 ششصد و بیست هزار و سیصد و ده ریال قیمت آنلاین طلا