دلار امروز 507,480 ساعت 17:33

قیمت زنده دلار 507,480 ریال امروز بیست و سه مهر هزار و چهارصد و دو ساعت 17:33:54 قیمت یورو 534,400 پانصد و سی و چهار هزار و چهار صد ریال قیمت پوند 616,260 ششصد و شانزده هزار و دویست و شصت ریال قیمت آنلاین طلا