دلار امروز 507,380 ساعت 17:38

قیمت زنده دلار 507,380 ریال امروز بیست و دو مهر هزار و چهارصد و دو ساعت 17:38:28 قیمت یورو 535,590 پانصد و سی و پنج هزار و پانصد و نود ریال قیمت پوند 618,640 ششصد و هجده هزار و ششصد و چهل ریال قیمت آنلاین طلا