دلار امروز 507,120 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 507,120 ریال امروز یک آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 17:32:18 قیمت یورو 538,720 پانصد و سی و هشت هزار و هفتصد و بیست ریال قیمت پوند 617,800 ششصد و هفده هزار و هشت صد ریال قیمت آنلاین طلا