دلار امروز 505,980 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 505,980 ریال امروز بیست و هفت آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 17:31:24 قیمت یورو 552,390 پانصد و پنجاه و دو  هزار و سیصد و نود ریال قیمت پوند 630,120 ششصد و سی هزار و صد و بیست ریال قیمت آنلاین طلا