دلار امروز 505,900 ساعت 17:34

قیمت زنده دلار 505,900 ریال امروز سی مهر هزار و چهارصد و دو ساعت 17:34:45 قیمت یورو 536,530 پانصد و سی و شش هزار و پانصد و سی ریال قیمت پوند 615,880 ششصد و پانزده هزار و هشت صد و هشتاد ریال قیمت آنلاین طلا