دلار امروز 505,340 ساعت 17:36

قیمت زنده دلار 505,340 ریال امروز نه آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 17:36:50 قیمت یورو 554,560 پانصد و پنجاه و چهار هزار و پانصد و شصت ریال قیمت پوند 641,910 ششصد و چهل و یک هزار و نه صد و ده ریال قیمت آنلاین طلا