دلار امروز 505,340 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 505,340 ریال امروز ده آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 17:31:53 قیمت یورو 554,560 پانصد و پنجاه و چهار هزار و پانصد و شصت ریال قیمت پوند 641,910 ششصد و چهل و یک هزار و نه صد و ده ریال قیمت آنلاین طلا