دلار امروز 504,740 ساعت 17:39

قیمت زنده دلار 504,740 ریال امروز سیزده آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 17:39:15 قیمت یورو 549,080 پانصد و چهل و نه هزار وهشتاد ریال قیمت پوند 640,190 ششصد و چهل هزار و صد و نود ریال قیمت آنلاین طلا