دلار امروز 504,600 ساعت 17:38

قیمت زنده دلار 504,600 ریال امروز بیست و یک آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 17:38:15 قیمت یورو 544,730 پانصد و چهل و چهار هزار و هفتصد و سی ریال قیمت پوند 634,920 ششصد و سی و چهار هزار و نه صد و بیست ریال قیمت آنلاین طلا