دلار امروز 504,530 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 504,530 ریال امروز هفت آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 17:32:30 قیمت یورو 553,590 پانصد و پنجاه و سه هزار و پانصد و نود ریال قیمت پوند 638,050 ششصد و سی و هشت هزار وپنجاه ریال قیمت آنلاین طلا