دلار امروز 504,450 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 504,450 ریال امروز بیست آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 17:31:26 قیمت یورو 544,910 پانصد و چهل و چهار هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 635,130 ششصد و سی و پنج هزار و صد و سی ریال قیمت آنلاین طلا