دلار امروز 504,440 ساعت 17:33

قیمت زنده دلار 504,440 ریال امروز هجده آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 17:33:32 قیمت یورو 544,920 پانصد و چهل و چهار هزار و نه صد و بیست ریال قیمت پوند 635,140 ششصد و سی و پنج هزار و صد و چهل ریال قیمت آنلاین طلا