دلار امروز 504,400 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 504,400 ریال امروز یازده آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 17:31:16 قیمت یورو 549,330 پانصد و چهل و نه هزار و سیصد و سی ریال قیمت پوند 641,440 ششصد و چهل و یک هزار و چهار صد و چهل ریال قیمت آنلاین طلا