دلار امروز 504,320 ساعت 17:36

قیمت زنده دلار 504,320 ریال امروز چهار آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 17:36:03 قیمت یورو 552,290 پانصد و پنجاه و دو  هزار و دویست و نود ریال قیمت پوند 636,280 ششصد و سی و شش هزار و دویست و هشتاد ریال قیمت آنلاین طلا