دلار امروز 504,210 ساعت 17:38

قیمت زنده دلار 504,210 ریال امروز هفده آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 17:38:21 قیمت یورو 544,410 پانصد و چهل و چهار هزار و چهار صد و ده ریال قیمت پوند 634,960 ششصد و سی و چهار هزار و نه صد و شصت ریال قیمت آنلاین طلا