دلار امروز 504,020 ساعت 17:33

قیمت زنده دلار 504,020 ریال امروز بیست و هشت آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 17:33:09 قیمت یورو 550,700 پانصد و پنجاه هزار و هفتصد ریال قیمت پوند 628,030 ششصد و بیست و هشت هزار وسی ریال قیمت آنلاین طلا