دلار امروز 503,800 ساعت 17:42

قیمت زنده دلار 503,800 ریال امروز بیست و سه آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 17:42:26 قیمت یورو 544,390 پانصد و چهل و چهار هزار و سیصد و نود ریال قیمت پوند 634,520 ششصد و سی و چهار هزار و پانصد و بیست ریال قیمت آنلاین طلا