دلار امروز 503,600 ساعت 17:41

قیمت زنده دلار 503,600 ریال امروز چهارده آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 17:41:22 قیمت یورو 546,980 پانصد و چهل و شش هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت پوند 637,980 ششصد و سی و هفت هزار و نه صد و هشتاد ریال قیمت آنلاین طلا