دلار امروز 503,400 ساعت 17:41

قیمت زنده دلار 503,400 ریال امروز بیست و پنج آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 17:41:03 قیمت یورو 549,640 پانصد و چهل و نه هزار و ششصد و چهل ریال قیمت پوند 639,580 ششصد و سی و نه هزار و پانصد و هشتاد ریال قیمت آنلاین طلا