دلار امروز 503,400 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 503,400 ریال امروز بیست و نه آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 17:31:42 قیمت یورو 550,750 پانصد و پنجاه هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت پوند 629,170 ششصد و بیست و نه هزار و صد و هفتاد ریال قیمت آنلاین طلا