دلار امروز 503,320 ساعت 17:33

قیمت زنده دلار 503,320 ریال امروز پانزده آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 17:33:18 قیمت یورو 543,650 پانصد و چهل و سه هزار و ششصد و پنجاه ریال قیمت پوند 634,100 ششصد و سی و چهار هزار و صد ریال قیمت آنلاین طلا