دلار امروز 502,950 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 502,950 ریال امروز بیست و چهار مهر هزار و چهارصد و دو ساعت 17:31:23 قیمت یورو 530,020 پانصد و سی هزار وبیست ریال قیمت پوند 610,920 ششصد و ده هزار و نه صد و بیست ریال قیمت آنلاین طلا