دلار امروز 502,130 ساعت 17:53

قیمت زنده دلار 502,130 ریال امروز دو دی هزار و چهارصد و دو ساعت 17:53:05 قیمت یورو 554,280 پانصد و پنجاه و چهار هزار و دویست و هشتاد ریال قیمت پوند 639,110 ششصد و سی و نه هزار و صد و ده ریال قیمت آنلاین طلا