دلار امروز 501,300 ساعت 17:33

قیمت زنده دلار 501,300 ریال امروز هشت دی هزار و چهارصد و دو ساعت 17:33:32 قیمت یورو 559,270 پانصد و پنجاه و نه هزار و دویست و هفتاد ریال قیمت پوند 641,560 ششصد و چهل و یک هزار و پانصد و شصت ریال قیمت آنلاین طلا