دلار امروز 501,180 ساعت 17:36

قیمت زنده دلار 501,180 ریال امروز بیست و نه مهر هزار و چهارصد و دو ساعت 17:36:44 قیمت یورو 532,760 پانصد و سی و دو  هزار و هفتصد و شصت ریال قیمت پوند 611,550 ششصد و یازده هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت آنلاین طلا