دلار امروز 501,040 ساعت 17:35

قیمت زنده دلار 501,040 ریال امروز سی آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 17:35:44 قیمت یورو 548,750 پانصد و چهل و هشت هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت پوند 628,590 ششصد و بیست و هشت هزار و پانصد و نود ریال قیمت آنلاین طلا