دلار امروز 497,070 ساعت 17:34

قیمت زنده دلار 497,070 ریال امروز بیست و نه آذر هزار و چهارصد و دو ساعت 17:34:45 قیمت یورو 545,630 پانصد و چهل و پنج هزار و ششصد و سی ریال قیمت پوند 629,840 ششصد و بیست و نه هزار و هشت صد و چهل ریال قیمت آنلاین طلا