دلار امروز 496,210 ساعت 17:39

قیمت زنده دلار 496,210 ریال امروز دوازده مهر هزار و چهارصد و دو ساعت 17:39:04 قیمت یورو 520,040 پانصد و بیست هزار وچهل ریال قیمت پوند 601,210 ششصد و یک هزار و دویست و ده ریال قیمت آنلاین طلا