دلار امروز 472,495 ساعت 18:32

قیمت زنده دلار 472,495 ریال امروز دو فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 18:32:57 قیمت یورو 511,745 پانصد و یازده هزار و هفتصد و چهل و پنج ریال قیمت پوند 586,395 پانصد و هشتاد و شش هزار و سیصد و نود و پنج ریال قیمت آنلاین طلا