دلار امروز 44 ساعت 17:33

قیمت زنده دلار 44 ریال امروز هشت خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 17:33:50 قیمت یورو 643,100 ششصد و چهل و سه هزار و صد ریال قیمت پوند 754,900 هفتصد و پنجاه و چهار هزار و نه صد ریال قیمت آنلاین طلا