دلار امروز 358,820 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 358,820 ریال امروز دوازده آذر هزار و چهارصد و یک ساعت 17:32:04 قیمت یورو 375,630 سیصد و هفتاد و پنج هزار و ششصد و سی ریال قیمت پوند 440,200 چهار صد و چهل هزار و دویست ریال قیمت آنلاین طلا