دلار امروز 358,440 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 358,440 ریال امروز سیزده آذر هزار و چهارصد و یک ساعت 17:31:03 قیمت یورو 380,811 سیصد و هشتاد هزار و هشت صد و یازده ریال قیمت پوند 447,291 چهار صد و چهل و هفت هزار و دویست و نود و یک ریال قیمت آنلاین طلا