دلار امروز 331,820 ساعت 17:32

قیمت زنده دلار 331,820 ریال امروز نه مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 17:32:35 قیمت یورو 325,190 سیصد و بیست و پنج هزار و صد و نود ریال قیمت پوند 370,830 سیصد و هفتاد هزار و هشت صد و سی ریال قیمت آنلاین طلا