دلار امروز 330,990 ساعت 17:34

قیمت زنده دلار 330,990 ریال امروز ده مهر هزار و چهارصد و یک ساعت 17:34:23 قیمت یورو 324,560 سیصد و بیست و چهار هزار و پانصد و شصت ریال قیمت پوند 370,120 سیصد و هفتاد هزار و صد و بیست ریال قیمت آنلاین طلا