دلار امروز 279,650 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 279,650 ریال امروز نه بهمن هزار و چهارصد ساعت 17:31:44 قیمت یورو 314,370 سیصد و چهارده هزار و سیصد و هفتاد ریال قیمت پوند 378,400 سیصد و هفتاد و هشت هزار و چهار صد ریال قیمت آنلاین طلا