دلار امروز 278,980 ساعت 17:31

قیمت زنده دلار 278,980 ریال امروز بیست و هفت آبان هزار و چهارصد ساعت 17:31:35 قیمت یورو 319,150 سیصد و نونزده هزار و صد و پنجاه ریال قیمت پوند 380,510 سیصد و هشتاد هزار و پانصد و ده ریال قیمت آنلاین طلا